image banner
Tăng cường công tác năm tình hình, bảo vệ trụ sở cơ quan, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 709/UBND-VP
Ngày ban hành 21/06/2023
Ngày hiệu lực 21/06/2023
Trích yếu nội dung Tăng cường công tác năm tình hình, bảo vệ trụ sở cơ quan, đơn vị
Hình thức văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực VBDH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm